destructive

 • 51destructive inspection — ardomoji kontrolė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tikrinimas suardant bandinį. atitikmenys: angl. destructive inspection vok. zerstörende Prüfung, f; Zerstörungskontrolle, f rus. разрушающий контроль, m pranc. contrôle …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 52destructive testing — ardomieji bandymai statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Bandymai, kai taikomi metodai, kuriais bandinys suardomas. atitikmenys: angl. destructive testing vok. zerstörende Prüfungen, f rus. испытания с разрушением образца,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 53destructive analysis — ardomoji analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizė, kurios metu tiriamoji medžiaga ar gaminys suardomi. atitikmenys: angl. destructive analysis rus. деструкционный анализ; разрушающий анализ …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 54destructive distillation — destrukcinis distiliavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Be oro kaitinamų junginių skilimas. atitikmenys: angl. destructive distillation rus. деструктивная перегонка …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 55destructive hydrogenation — destrukcinis hidrinimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Junginio skilimas ir vandenilio jungimasis prie susidariusių fragmentų. atitikmenys: angl. destructive hydrogenation; hydrocracking; hydrogenative splitting; hydrogenolysis rus.… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 56destructive effect of ammunition — ardomoji šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio naikinimas (ardymas) sprogstamojo užtaiso sprogimo produktais ir susidariusia ↑smūgio banga. Ardomosios šaudmens veikmės veiksmingumas apibūdinamas sprogimo duobės apimtimi… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 57destructive inspection method — ardomosios kontrolės metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. destructive inspection method vok. Methode der Zerstörungskontrolle, f rus. метод разрушающего контроля, m pranc. méthode de contrôle destructif, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 58destructive inspection — ardomoji kontrolė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. destructive inspection vok. zerstörende Prüfung, f; Zerstörungskontrolle, f rus. разрушающий контроль, m pranc. contrôle destructif, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 59destructive species — destruktoriai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmai, gebantys skaidyti negyvas organines medžiagas (pvz.: bakterijos, grybai, pedobiontai). atitikmenys: angl. destructive species vok. abbauende Arten, f; zerstörende… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 60destructive play — destruktyvus žaidimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žaidimas tik ardant varžovų puolimą ir nesistengiant pulti. Naudojamas žaidžiant futbolą, ledo ritulį. atitikmenys: angl. destructive play vok. destruktives Spiel, n rus.… …

  Sporto terminų žodynas